OHSAS 18001

Goede arbeidsomstandigheden leveren gemotiveerder personeel op en een lager verzuim. Bovendien is het een belangrijke stap in de richting van maatschappelijk verantwoord ondernemen. OHSAS 18001 is de internationale norm voor arbozorgsystemen. Bedrijven die werken volgens deze norm laten zien belang te hechten aan de veiligheid en gezondheid van hun personeel.

In nauwe samenwerking met sleutelpersonen uit uw organisatie helpt KYS u bij het opzetten en onderhouden van een arbomanagement- en certificatiesysteem gebaseerd op OHSAS 18001. Dit systeem kunnen wij desgewenst koppelen aan uw ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem, of uw ISO 14001 milieumanagementsysteem.

Meer informatie Meer informatie
Woman