Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E): Zorgplicht voor werknemers

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor uw werknemers. In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) legt u daarom schriftelijk de arbeidsrisico’s, de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers vast. Klinkt ingewikkeld? Wij helpen u graag.

KYS heeft een pragmatische en kosteneffectieve aanpak voor het opstellen en onderhouden van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Een RI&E blijft namelijk niet onbeperkt actueel. Wijzigingen in uw organisatie en wetswijzigingen zorgen ervoor dat de RI&E doorlopend geïnventariseerd en geactualiseerd moet worden. Ook voor VCA bedrijfscertificering is een actuele RI&E een vereiste.

Meer informatie Meer informatie
Woman