CO2-footprint

De CO2-footprint, ook wel genoemd CO2-voetafdruk, carbon footprint of CO2-emissie inventaris, geeft inzicht in de eigen energiestromen en verbruiken.

De CO2-footprint is de basis voor het bepalen van kwantitatieve reductiedoelstellingen die resulteren in bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten in samenwerking met de keten.

KYS helpt u bij het opstellen van de CO2-footprint die de basis vormt voor het behalen van het voor uw bedrijf van toepassing zijnde CO2-bewust certificaat van de CO2-prestatieladder.

Meer informatie Meer informatie
Woman