CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting (gunningvoordeel) op de inschrijfprijs.

De CO2-prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept voor bedrijven ruimten voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en producten die onder andere kunnen leiden tot vermindering van energiekosten en materiaalbesparing.

KYS helpt bedrijven bij het opstellen van het handboek CO2-prestatieladder en implementatie volgens het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

Meer informatie Meer informatie
Woman