MVO tools

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat over mensen, milieu en opbrengsten (people, planet & profit). Met het voldoen aan de normen voor kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu bent u dus al een heel eind op weg naar een duurzame organisatie (ISO 26000). Er zijn verschillende tools beschikbaar die u kunt inzetten om op een goede en transparante manier (zeggen wat je doet en doen wat je zegt) om te gaan met MVO. Zoals de MVO-prestatieladder, de CO2-prestatieladder en de milieubarometer.

ISO 9001 (Profit), ISO 14001 (Planet), OHSAS 18001 (People) maar ook VCA bedrijfscertificering en RI&E vormen een goede basis om uw MVO inspanningen in kaart te brengen.

Meer informatie Meer informatie
Woman