HACCP: voor Voedselveiligheid

Met het HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) voedselveiligheidssysteem toont een bedrijf aan dat zij zich maximaal inzet om de veiligheid van voedselproducten te beheersen.

KYS helpt bedrijven bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een managementsysteem dat voldoet aan de ISO 9001 eisen en waarin HACCP gevaren worden geïnventariseerd, grenswaarden worden vastgesteld en de samenhang van kritische beheerspunten (CCP’s) en de verlangde productveiligheid wordt bepaald.

Meer informatie Meer informatie
Woman