CO2 Prestatieladder

Afbeelding

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven en organisaties met concrete acties te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering. Met name inzicht in belangrijke energiestromen, eigen energieverbruik, efficiënt gebruik van materialen en gebruik van duurzame energie.

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, beschreven in het handboek CO2-Prestatieladder (te downloaden op www.skao.nl).

De CO2-Prestatieladder is zeer goed te combineren met ISO 14001.

KYS biedt ondersteuning op het gebied van:

Arbo en veiligheid

Informatiebeveiliging