VCA

Afbeelding

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met een VCA bedrijfscertificaat toont een werkgever aan dat veilig en gezond werken met risicobeheersing een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering is waar structureel aandacht aan wordt besteed. VCA certificering is geen wettelijke verplichting. De basis van VCA ligt in de Arbowet.

VCA-bedrijfscertificering en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormen samen één geheel.

KYS biedt ondersteuning op het gebied van:

Arbo en veiligheid

Informatiebeveiliging