ISO 14001:2015

Afbeelding

Met ISO 14001 certificering toont een organisatie aan in staat te zijn milieurisico’s te beheersen, te voldoen aan wettelijke milieueisen en de milieuprestaties continu te verbeteren.
Door het betrekken van informatie van stakeholders (belanghebbenden) bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen en de CO2-Prestatieladder.

ISO 14001 is goed te combineren met de managementsystemen ISO 9001, ISO 27001 en ISO 45001.

KYS biedt ondersteuning op het gebied van:

Arbo en veiligheid

Informatiebeveiliging