VCU

Afbeelding

VCU is de Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist voor Uitzendorganisaties. VCU is van toepassing op het uitzenden en detacheren van personeel bij werkzaamheden in omgevingen met verhoogd veiligheidsrisico. Het uitvoerend gezag en toezicht ligt bij de opdrachtgevers. Met VCU certificering toont een uitzendorganisatie aan relevante uitzendprocessen te beheersen en continu te optimaliseren waarmee de veiligheid van uit te zenden en te detacheren personeel wordt geborgd.

KYS biedt ondersteuning op het gebied van:

Arbo en veiligheid

Informatiebeveiliging