RI&E

Afbeelding

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een verplichting vanuit de Arbowet voor ieder bedrijf in Nederland. In de RI&E worden arbeidsrisico’s in kaart gebracht die (ingeleende) werknemers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden lopen. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre maatregelen zijn genomen om de risico’s te beperken en welke mogelijkheden er zijn deze arbeidsrisico’s verder te verkleinen. Aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden is een continu proces.

KYS biedt ondersteuning op het gebied van:

Arbo en veiligheid

Informatiebeveiliging